Thursday, July 30, 2015

Mengapa anda memerlukan Takaful

  • Setiap manusia sentiasa terdedah kepada musibah atau malapetaka seperti kecurian, kebakaran, penipuan dan banyak lagi yang boleh mengakibatkan kerugian kewangan dan pengurangan nilai
  • Risiko atau musibah itu tidak pasti bila terjadi
  • Sistem atau saluran bantu membantu tidak dihalang oleh agama, malah ianya sangat dituntut
  • Sistem takaful boleh meringankan beba risiko atau kesedihan untuk menyambung aktiviti harian hidup

0 comments:

Post a Comment