Contoh Quotation

Pelan Medical card
Nama: Ahmad
Umur: 27
Tarikh Lahir: 20 Sept 1987
Perokok: Tidak
Bayaran Bulanan: RM135
Khairat Kematian: RM25,000
Khairat Kematian akibat kemalangan: RM55,000
Personal Accident: Ya
Simpanan pada akhir polisi: RM92,000

Manfaat Hospital 
Had Seumur Hidup: RM400,000
Had Tahunan: RM100,000
Bilik: RM200
Co-Takaful: Tiada
Auto-renewal YaContoh bayaran bulanan bagi medical card bagi mereka berumur 29 tahun:

Tempoh: 37 tahun
Bulanan: RM108 sahaja
Manfaat Kematian/TPD: RM46,700
Had kad perubatan sepanjang hayat: RM400,000
Had tahunan kad perubatan: RM100,000
Had Bilik: RM200 semalam
Ko Takaful: Tiada
Jumlah simpanan akhir tempoh sijil: RM11,300

0 comments:

Post a Comment